Trenażer - dostępy centralne AV2400PP

AV2400PP - Trenażer dostępy centralne


Chester Chest
Realistyczny model torsu dorosłego mężczyzny z odłączanym prawym ramieniem przeznaczony do nauki wprowadzania, pielęgnacji i usuwania długookresowych wkłuć donaczyniowych
Możliwość pozycjonowania i chirurgicznego wszczepiania wkłuć centralnych i wkłuć centralnych zakładanych-obwodowo
Możliwość zakładania cewników do zewnętrznej żyły szyjnej i podobojczykowej
Dostęp naczyniowy w 3 miejscach
Efekt cofania się krwi
Podawanie płynów, heparynizacja
Możliwość ćwiczenia technik zakładania opatrunków i pielęgnacji
Port obwodowy w ramieniu
 

Zapytaj o ten produkt!