Jakość wyrobów i usług jest dla nas bardzo ważna, dlatego w 2003 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie projektowania, produkcji, instalacji, dystrybucji, badania, atestacji i serwisowania systemu rurociągowego do gazów medycznych. Spełniamy wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 13485:2005, co potwierdza certyfikat ISO. Posiadamy również certyfikat zgodności CE w zakresie projektowania, produkcji i kontroli końcowej systemów rurociągowych do gazów medycznych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PCBC,zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością IQNet,zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Systemu Zarządzania PCBC - Wyroby medyczne, zgodny z normą PN-EN ISO 13485:2012

Certyfikat Systemu Zarządzania IQNet - Wyroby medyczne, zgodny z normą PN-EN ISO 13485:2012

Certyfikat zgodności WE. Wersja polska.

Certyfikat zgodności EC. Wersja angielska.

Wpis do rejestru wyrobów medycznych.

Certyfikat uczestnictwa w programie" Rzetelna Firma".

Certyfikat uczestnictwa w projekcie "Firma Przyjazna Nauce".

Złoty Akant Międzynarodowych Targów Poznańskich SALMED 2016.

Wyróżnienie honorowe za stoisko wystawiennicze Salmed 2016