Multimed Sp. z o. o.
ul. Brukowa 6
91 - 341 Łódź
tel. (0-42) 640 74 35
fax. (0-42) 640 74 29
e-mail: multimed@multimed.com.pl

NIP 947-00-06-275
Kapitał zakładowy 100 000 zł
KRS nr. 0000203485
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Oto formularz, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można się z nami skontaktować. Proszę uzupełnić odpowiednie pola własnymi danymi. W polu "treść" proszę wpisać swoje pytanie lub uwagi a następnie nacisnąć przycisk "Wyślij".

Proszę wypełnić wszystkie pola. Formularz
z niewypełnionymi polami nie zostanie wysłany.