Oferta

Projektowanie i instalacja systemów rurociągowych do gazów medycznych

Wykonujemy systemy rurociągowe do gazów medycznych w obiektach służby zdrowia. Na podstawie projektu technicznego (własnego lub istniejącego) instalujemy systemy rurociągowe do gazów medycznych w części lub całym obiekcie szpitalnym. Realizacje przebiegają sprawnie i szybko. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad bezpieczeństwa. Na każdym etapie realizacji dokonujemy nadzoru wykonanych prac i weryfikujemy je z założeniami projektowymi.

Sprzęt do systemów rurociągowych do gazów medycznych

Oferujemy wyposażenie sprzętowe do systemów rurociągowych do gazów medycznych (instalacji gazów medycznych), m.in. różne konfiguracje paneli przyłóżkowych, kolumny, punkty poboru, stacje próżni, stacje sprężonego powietrza, stacje rozprężania powietrza. Wszystkie oferowane przez nas produkty są wytwarzane i testowane zgodnie z normami europejskimi, i przede wszystkim, spełniają wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych, Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG i są oznaczone znakiem CE.

Sprzęt i meble medyczne

Mamy bogatą ofertę sprzętu i mebli medycznych przeznaczonych dla placówek służby zdrowia, pozwalających kompleksowo wyposażyć między innymi gabinety zabiegowe, sale chorych, sale operacyjne, ratunkowe oddziały szpitalne oraz ośrodki opieki paliatywnej. W tym zakresie proponujemy produkty renomowanych firm europejskich, najwyższej jakości opartej na najnowszych technikach komputerowych i nowoczesnych procesach wytwarzania. Wszystkie wyroby posiadają wymagane atesty i certyfikaty, znak CE, spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG

Modele i fantomy dydaktyczne

W ofercie sprzętu dydaktycznego proponujemy bogaty wachlarz pomocy naukowych w postaci fantomów, modeli, symulatorów i plansz dydaktycznych przeznaczonych zarówno do nauki jak i ćwiczeń praktycznych. Sprzęt dydaktyczny stanowi idealne rozwiązanie dla Szkół i Akademii Medycznych oraz wszelkich instytucji i jednostek zajmujących się edukacją zdrowotną. Oferujemy Państwu modele firmy Adam, Rouilly oraz Limbs & Things, której to jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem na rynku polskim.

System dystrybucji dawki jednostkowej leku

System dawki jednostkowej leku (Unit Dose) to nowoczesne i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązanie dla służby zdrowia. W Polsce mało jeszcze znany i wykorzystywany, choć w wielu krajach świata stał się już standardem zapewniającym bezpieczeństwo pacjentom oraz oszczędności szpitalom. Metoda polega na automatycznym i w pełni skomputeryzowanym przygotowywaniu leków w podziale na konkretnych pacjentów.