model szkoleniowy "Larry" z drogami oddechowymi osoby dorosłej - AN3667

  • Model symulacyjny pacjenta nie będącego pod narkozą do przeprowadzania ćwiczeń z intubacji, wentylacji, odsysania i technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Symulator jest realistyczny pod względem anatomicznym i zawiera punkty orientacyjne
  • Model umożliwia szkolenia i ocenę ćwiczeń w zakresie technik ssących i prawidłowego napełniania balonikowego
  • Symulator szkoleniowy zapewnia wystarczającą ilość miejsca do manewrów; symulator pochylony jest nieznacznie do tyłu, przez co jest idealnym modelem do przeprowadzania zajęć wstępnych jak również bardziej zaawansowanych
  • Głowę modelu szkoleniowego można nałożyć na fantomy typu CPARLENE lub Resusci® Anne i w ten sposób stanowić on będzie modularny komponent fantomu typu AN3953 w stanach zagrażających życiu
  • Ta właściwość umożliwia naukę intubacji i podstawowych czynności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na tym samym fantomie 
  • Model zaopatrzony w środek do smarowania w aerozolu

Zapytaj o ten produkt!