projekty i instalacje systemów rurociągowych do gazów medycznych

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze jednostek służby zdrowia. Obsługę inwestycji prowadzimy na wszystkich etapach, od wykonania projektu technicznego, przez montaż systemu rurociągowego w danym obiekcie, po badania i odbiór końcowy potwierdzony protokołem. Wykonujemy pełną dokumentację projektową, na którą składa się opis wraz z rysunkami technicznymi. Nasze projekty są realizowane przez przeszkolony i doświadczony personel Działu Projektowo-Technicznego przy użyciu nowoczesnych rozwiązań graficznych i komputerowych.
Projektujemy systemy rurociągowe w nowopowstałych obiektach służby zdrowia oraz tworzymy projekty rozbudowy istniejących już systemów rurociągowych.
Wszystkie projekty opracowujemy bazując na wiedzy, zdobytym doświadczeniu i umiejętnościach. Opracowania projektowe zawierają rozwiązania oparte na obowiązujących przepisach prawa i norm europejskich oraz wytycznych branżowych.
Samodzielnie finansujemy swoją działalność na każdym etapie realizacji. Wytwarzany przez nas system rurociągowy do gazów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem jest wyrobem medycznym klasy II b. Oznaczamy go znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej i wystawiamy odpowiednią deklarację zgodności. W tym miejscu warto zaznaczyć, że System Rurociągowy do Gazów Medycznych jako wyrób medyczny jest obciążony 8% stawką podatku VAT.

instalowanie gazów medycznych, instalacja gazów medycznych, instalacje gazów medycznych, gazy medyczne, instalacje gazowe, systemy rurociągowe do gazów medycznych, system rurociągowy do gazów medycznych, projekty gazów medycznych, projektowanie, projekt, projekt instalacji gazów medycznych, projektowanie gazowe, projekt gazowy

Zapytaj o ten produkt!