Generator (koncentrator) tlenu

 

Generator (koncentrator) tlenu do zasilania systemu rurociągowego dla gazów medycznych
Nowoczesne kompaktowe urządzenie do produkcji tlenu 93 (powietrze wzbogacone o zawartości tlenu 93%). Koncentrator może stanowić alternatywne źródło tlenu dla centralnych instalacji w szpitalu. Najnowsze zamiany w prawie dopuszczają użycie koncentratorów w miejsce dotychczas stosowanych zbiorników kriogenicznych i rozprężalni butlowych. Rozwiązanie to uniezależnia szpital od zewnętrznych dostawców tlenu i może być traktowane jako innowacyjne co może być istotne w trakcie ubiegania się o dotacje.
Generator tlenu (koncentrator) PRO2XY może z powodzeniem zastąpić dotychczasowe źródło tlenu używane w szpitalu (zbiornik na ciekły tlen , butle). Daje możliwość racjonalizacji kosztów stałych związanych z zakupem tlenu przez szpital, oraz uniezależnia od dostawców.


Koszt uzyskania metra sześciennego gazu jest około siedmiokrotnie niższy niż w przypadku tradycyjnych źródeł.

Nowoczesne w pełni kontrolowane mikroprocesorowo urządzenie zapewnia ciągłą dostawę wzbogaconego powietrza o stężeniu tlenu 95% dla potrzeb szpitala . Zbiornik który jest integralna częścią sytemu pozwala zmagazynować zapas gazu na wypadek nagłego wzrostu zapotrzebowania .
Generator jest dostarczany w formie gotowej do użycia, wymaga jednie podłączenia do źródła zasilania elektrycznego i włączania do istniejącego sytemu rurociągowego.
Urządzenie może być zainstalowane w budynku lub wolnostojącym kontenerze.
W ofercie posiadamy Generatory PRO2XY o różnej wydajności oraz dwóch ciśnieniach wyjściowych 5 i 12 bar .
PRO2XY może zasilać bezpośrednio sieć szpitalną jak również opcjonalnie może służyć do napełniania baterii lub pojedynczych butli o maksymalnym ciśnieniu 200 bar.
W celu uzyskania bliższych informacji oraz oferty skalkulowanej indywidualne do konkretnych potrzeb, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.
Generator (koncentrator) tlenu PRO2XY jest wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42 EEC. Całość wykonanym zgodnie z normami EN ISO 7396-1 i HTM 2022.
 

Zapytaj o ten produkt!